Jdi na obsah Jdi na menu
 


Epidémia tretieho storočia

18. 8. 2006

Osteoporóza je významným chronickým ochorením, ktoré postihuje predovšetkým ženskú populáciu. Podľa údajov Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu trpí v súčasnosti touto chorobou približne 150 000 000 ľudí na celom svete, čo znamená, že sa s ňou stretne každá tretia žena a každý ôsmy muž.

Riziko úmrtia po zlomenine stehennej kosti zapríčinenej osteoporózou u 50. ročnej ženy je rovnaké, ako úmrtie na rakovinu prsníka a 4x väčšie ako na rakovinu maternice.

Osteoporóza, tzv. rednutie kostí, je nenápadné, tiché ochorenie, ktoré môže pretrvávať aj niekoľko rokov bez príznakov. Prvým varovným signálom môžu byť pálivé bolesti medzi lopatkami, hlavne pri státí, či sedení, ktoré sa v ľahu zmierňujú. Môžu byť prejavom mikrozlomenín stavcov a začínajúcich deformácií stavcov. Kosti strácajú hustotu, stávajú sa krehkými a môžu sa ľahko zlomiť.

Zlomeniny – dôsledok osteoporózy, mávajú niekedy fatálny koniec pre1/3 pacientov po osteoporotickej zlomenine stehennej kosti ďalšia 1/3 je odkázaná na opateru druhých a len u 1/3 sa toto ochorenie úplne vylieči.

Osteoporóza je predsa len do značnej miery liečiteľné ochorenie a pri kombinácii zmien životného štýlu a náležitej lekárskej starostlivosti sa môže mnohým fraktúram predísť. „Dlhodobé zotrvanie pacienta v liečbe je kľúčový faktor efektívnej liečby všetkých chronických ochorení a veľmi osobitý problém najmä u bezpríznakových, akým je aj osteoporóza“ povedal prof. MUDr.Juraj Payer Vyše 50% pacientov nedodržiava dlhodobú liečbu a 20% si dokonca po odchode od lekára nevyberie predpis. 

Pacienti si veľakrát neuvedomujú, že takéto prerušenie liečby, alebo jej veľmi nepravidelné úžívanie môže mať za následok jej zlyhanie. To znamená, že očakávaný priaznivý efekt liečby na zníženie rizika zlomenín, ktorý bol jednoznačne preukázaný pri správnom užívaní lieku, sa v tomto prípade nedostaví dodal MUDr. Zdenko Killinger. Dnes sú dostupné viaceré skupiny liekov na liečbu osteoporózy, z ktorých najčastejšie predpisovanou skupinou liekov sú bisfosfonáty.

Medzinárodná nadácia pre osteoporózu (IOF) publikovala európsky prieskum, ktorý sa zaoberal dôvodmi prerušenia liečby u 502 žien s postmenopauzálnou osteoporózou, ktoré v súčasnej dobe, alebo v minulosti užívali bisfosfonáty, ktorých dávkovanie bolo raz denne, alebo raz týždenne. Výskumy dokázali, že až 60% pacientiek užívajúcich bisfosfonáty 1x týždenne a takmer 80% pacientiek užívajúcich bisfosfonáty 1x denne v priebehu roka preruší liečbu. Najčastejšie uvádzané príčiny prerušenia súviseli s vedľajšími účinkami a nepohodlí pri užívaní (užívanie v vzpriamenej polohe, vedľajšie účinky, zabúdanie užiť liek, frekvencia užívania lieku, atď.). Keďže lekári si čoraz viac uvedomujú rozsah problému, snažia sa spolu s pacientkami nájsť spôsob pre zlepšenie prijateľnosti a pohodlnosti užívania. 93% lekárov uvádza, že zmena dávkovania na menej časté, má pozitívny vplyv na dodržiavanie liečby. Zároveň 4 z 5-tich žien prejavili záujem o možnosť menej častého dávkovania. Od 1. apríla 2006 je aj na Slovensku dostupný liek, ktorý sa dávkuje len 1x mesačne a pritom je rovnako účinný ako častejšie dávkované lieky.

Prebehla aj štúdia BALTO I, ktorá porovnáva preferenciu pacientky k liečbe pri dávkovaní jedenkrát mesačne voči dávkovaniu jedenkrát týždenne. Zo záverov tohoto sledovania vyplynulo, že z 298 žien 71% preferuje zníženie dávkovania a  29% žien preferuje týždenné dávkovanie“, povedal MUDr. Zdenko Killinger.

Osteoporóza je chronické progresívne ochorenie bez príznakov. Tento fakt môže ovplyvniť to, že si pacienti neuvedomujú nevyhnutnosť liečby, poprípade majú pocit, že liečba nemá želaný efekt. Len dlhodobá liečba môže priniesť očakávané úspechy. Je na pacientovi a jeho lekárovi, ktorý spôsob liečby preferuje. Dôležité je vydržať v liečbe a predísť tak zbytočným následkom.

Všetky informácie získate na www.razmesacne.sk, alebo bezplatnej infolinke 0800500943

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář